Tránh chuyển tiếp google tìm kiếm về google địa phương

Hôm nay test thử một VPN tự tạo trên Ramnode. Sau khi kết nối thành công với VPN vào Google tìm kiếm thì nó tự động chuyển về Google Hồng Kông. Kết quả tìm kiếm hiển thị toàn là tiếng Trung. Khi bạn ở một nước nào đó khác Mỹ, Google luôn luôn chuyển tiếp đến rtang Google địa phương - dạng như là Google.com.vn ở Việt Nam Google.fr khi ở Pháp, hoặc Google.de khi ở Đức. Dưới đây là những cách dễ dàng chuyển sang trang Google.com khi bạn không phải ở Mỹ.

Tranh chuyen tiep ve google dia phuong Cách 1: Thay vì gõ www.google.com vào trình duyệt theo cách thông thường thì bạn gõ vào trình duyệt www.google.com/ncr. Trình duyệt lúc này sẽ tự động hiểu là www.google.com và không chuyển tiếp bạn về google địa phương.

Cách 2: Sửa file hosts 1. Tìm đến file hosts ở đường dẫn c:\windows\system32\drivers\etc\hosts 2. Mở file với quyền admin và thêm vào cuối file hosts những dòng sau

    74.125.127.100 www.google.xx  

Trong đó xx là phần mở rộng của google địa phương. Ví dụ khi mở google chuyển sang google.com.vn thì xx là com.vn 3. Lưu file hosts sau khi chỉnh sửa. Bây giờ mở IE lên và gõ vào www.google.com. Lúc này Google không tự động chuyển bạn sang google.com.vn nữa.

high performance ssd vps