Word

Chỉnh sửa nhanh file word có sẵn

Đã bao giờ bạn phải chỉnh sửa một file Word có sẵn mà nó không chịu theo ý mình? Những chỉnh sửa nhỏ nhỏ và cơ bản dưới đây sẽ giúp bạn cách thức chỉnh sửa một file Word có sẵn theo ý của bạn. Để làm chủ Word và xử lý văn bản nhanh bạn cần có những kiến thức cơ bản về Word. Những kiến thức đó không đề cập ở đây và sẽ được viết trong một bài viết khác.

Chỉnh sửa nhanh văn bản Word một cách chuyên nghiệp

Word là một chương trình tương đối dễ sử dụng nằm trong bộ Microsoft Office. Nhưng để sử thành thạo Word cần có một khoảng thời gian sử dụng và học cách làm chủ nó tương đối. Để chỉnh sửa những văn bản dài, những báo cáo cả trăm trang thì chỉnh sửa định dạng thủ công rất mất thời gian. Tôi đã từng gặp nhiều người ngồi cặm cụi làm cái mục lục của Word hoàn toàn thủ công bằng cách ngồi kiểm tra cả trăm trang.