Windows 10

Tạo bộ cài đặt Windows 10 trên USB

Windows 10 của tôi sau một thời gian dài sử dụng nó có vẻ mệt mỏi. Mọi tác vụ trở nên ì ạch đến phát bực. Tôi quyết định cài lại hệ điều hành và nghĩ mua thêm RAM gắn vào vì máy hơi chậm so với những phần mềm thuộc hàng khủng của xây dựng như Revit, Autocad. Nhưng sau khi tham khảo thì tôi quyết định lên đời ổ cứng SSD thay vì mua thêm cây ram 4Gb.