website

Cấu hình Hugo sau khi cài lại Windows

Một thời gian không đụng đến việc cấu hình lại Hugo tôi quên béng phải làm gì sau khi cài lại Windows. Phải mất một lúc tôi mới thiết lập lại được cấu hình và viết ra đây để nhớ cho lần sau: Cài git Cấu hình lại theo bài viết sau https://www.onlinekiem.com/online/dua-site-tao-boi-hugo-len-github-com/ Tải hugo và giải nén ở một thư mục nào đó. Để tránh lằng nhằng tôi bỏ vào thư mục

Đồ chơi cho Hugo

Hugo shortcodes - [Trang shortcode chính thức] (https://gohugo.io/content-management/shortcodes/) Thiết lập độ rộng cột trong markdown để hugo hỗ trợ Chèn khoảng trắng Name &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | Value -------|------------------- `Value-One` | Long explanation `Value-Two` | Long explanation `etc` | Long explanation |Name|Value| |----|---------| |<img style="width: 1000px;"/>|---------| Có thể chỉnh giá trị 1000px lên hoặc xuống khi nào thấy phù hợp

Lưu trữ website tĩnh với giao thức https trên Github Pages và Cloudflare

Trong bài viết trước bạn đã biết cách đưa site tĩnh được tạo ra bởi Hugo lên Github Pages và trỏ nó về domain của bạn. Lần này tôi sẽ giới thiệu bạn cách cấu hình để site có https hoàn toàn miễn phí bằng cách sử dụng github pages và cloudflare. Nếu bạn chưa từng nghe qua cloudflare thì hãy google nhé. Cấu hình HTTPS Login vào trang quản lý DNS domain của bạn ở Cloudflare và tạo một bản ghi CNAME trỏ về {username}.

Cài đặt webserver LEMP chạy wordpress trên VPS Ubuntu 14.04

Tuần vừa rồi tôi tìm cách phát triển một site buôn bán dựa trên nền Wordpress. Tôi đã mua sẵn domain và đang lay hoay tìm host cho site của mình. Các host uy tín tôi tham khảo có giá khá đắt so với một site mới như site của tôi. Do đó sau một hồi tham khảo tôi quyết định sử dụng cái VPS cấu hình thấp mua từ đời nào của Ramnode mà lúc trước tôi có ý định dùng nó để làm VPN.