Ubuntu

Cắt nối file trong Ubuntu

Làm thế nào để đưa một file có dung lượng lớn tầm vài GB lên host một cách nhanh chóng? Mình phải dùng phần mềm HJSplit để cắt nhỏ file trong Windows. Vấn đề là VPS Ubuntu của mình không có GUI để cài HJSplit for Linux. Do đó mình bắt buộc phải dùng dòng lệnh. Trước tiên phải cài lxsplit trên ubuntu bằng dòng lệnh sau: apt-get install lxsplit Sau đó chúng ta có thể dùng lệnh lxsplit để cắt và nối file.