rufus

Tạo bộ cài đặt hệ điều hành trên USB dễ dàng với phần mềm Rufus

Lần trước, tôi có cài lại hệ điều hành Windows 10 cho máy tính sau khi mua ổ cứng SSD trên tiki. Máy tính của tôi không có ổ DVD để cài đặt hệ điều hành nên không còn sự lựa chọn nào khác tôi buộc phải cài qua USB. Để cài đặt qua USB thì tôi phải tạo một USB boot được và chứa hệ điều hành cần cài.