Ms Office

Chỉnh sửa nhanh file word có sẵn

Đã bao giờ bạn phải chỉnh sửa một file Word có sẵn mà nó không chịu theo ý mình? Những chỉnh sửa nhỏ nhỏ và cơ bản dưới đây sẽ giúp bạn cách thức chỉnh sửa một file Word có sẵn theo ý của bạn. Để làm chủ Word và xử lý văn bản nhanh bạn cần có những kiến thức cơ bản về Word. Những kiến thức đó không đề cập ở đây và sẽ được viết trong một bài viết khác.