Hugo

Cấu hình Hugo sau khi cài lại Windows

Một thời gian không đụng đến việc cấu hình lại Hugo tôi quên béng phải làm gì sau khi cài lại Windows. Phải mất một lúc tôi mới thiết lập lại được cấu hình và viết ra đây để nhớ cho lần sau: Cài git Cấu hình lại theo bài viết sau https://www.onlinekiem.com/online/dua-site-tao-boi-hugo-len-github-com/ Tải hugo và giải nén ở một thư mục nào đó. Để tránh lằng nhằng tôi bỏ vào thư mục

Đồ chơi cho Hugo

Hugo shortcodes - [Trang shortcode chính thức] (https://gohugo.io/content-management/shortcodes/) Thiết lập độ rộng cột trong markdown để hugo hỗ trợ Chèn khoảng trắng Name &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | Value -------|------------------- `Value-One` | Long explanation `Value-Two` | Long explanation `etc` | Long explanation |Name|Value| |----|---------| |<img style="width: 1000px;"/>|---------| Có thể chỉnh giá trị 1000px lên hoặc xuống khi nào thấy phù hợp

Lưu trữ website tĩnh với giao thức https trên Github Pages và Cloudflare

Trong bài viết trước bạn đã biết cách đưa site tĩnh được tạo ra bởi Hugo lên Github Pages và trỏ nó về domain của bạn. Lần này tôi sẽ giới thiệu bạn cách cấu hình để site có https hoàn toàn miễn phí bằng cách sử dụng github pages và cloudflare. Nếu bạn chưa từng nghe qua cloudflare thì hãy google nhé. Cấu hình HTTPS Login vào trang quản lý DNS domain của bạn ở Cloudflare và tạo một bản ghi CNAME trỏ về {username}.

Đưa site tạo bởi Hugo lên github.com

Như bài viết trước đã đề cập việc chuyển blog từ nền tảng google site sang Hugo. Điều tôi mong muốn là tìm kiếm một dịch vụ host hoặc server nào đó cho lưu trữ website cá nhân của tôi miễn phí và có uy tín một tí. Sau một hồi tìm kiếm so sánh chán chê, tôi đưa vào tầm ngắm 2 đối tượng thỏa mãn tiêu chí của tôi đó là dịch vụ GitHub và FireBase.

Chuyển google site qua HuGo blog

Chuyển google site qua Hugo Công cụ cần có: VPS chạy Ubuntu Công cụ dùng để trích xuất nội dung googlte site: https://github.com/famzah/google-sites-backup Chuyển nội dung trích xuất sang markdown: https://github.com/foursquare/sites-to-markdown Dùng Putty để login vào VPS Hướng dẫn sử dụng công cụ backup google site http://alvaro.cat/en/blog/google-sites-backup.html Sau khi đã tải hết dữ liệu của google site về dưới dạng html, tôi dùng sites to markdown để chuyển những nội dung tải về thành file markdown để đưa vào phần nội dung trong Hugo.