google search

Thêm công cụ tìm kiếm trong Hugo site

Add mã tìm kiếm Đưa ô tìm kiếm vào vị trí trong site Thêm mã CSS cho hộp tìm kiếm Ở đây tôi dùng google search. Tạo trang google-cse.html trong thư mục base với nội dung là đoạn mã được tạo ra ở trang https://cse.google.com Tìm đến trang header.html và đưa đoạn mã sau vào vào vị trí cần hiển thị tìm kiếm <div id="search-box">{{ partial "base/google-cse" .

Tránh chuyển tiếp google tìm kiếm về google địa phương

Hôm nay test thử một VPN tự tạo trên Ramnode. Sau khi kết nối thành công với VPN vào Google tìm kiếm thì nó tự động chuyển về Google Hồng Kông. Kết quả tìm kiếm hiển thị toàn là tiếng Trung. Khi bạn ở một nước nào đó khác Mỹ, Google luôn luôn chuyển tiếp đến rtang Google địa phương - dạng như là Google.com.vn ở Việt Nam Google.fr khi ở Pháp, hoặc Google.