[Slack] Xóa hàng loạt tin nhắn trong kênh

Tôi sử dụng Slack cho một team nhỏ làm việc và thấy nó khá hiệu quả trong việc làm việc nhóm. Và thật tuyệt hơn nếu nó được kết nối với Trello.

Tôi kết nối Trello và Slack để có thay đổi gì trong Trello do các thành viên nhóm sẽ được thông báo trong một kênh là #Trello trong Slack. Lâu dần số lượng tin nhắn trong Trello đã lên đến hàng nghìn và tôi muốn dọn dẹp nó cho sạch sẽ bằng cách xóa sạch hết những tin nhắn trong kênh đó mà tôi thấy nó không còn cần thiết với tôi.

Sau khi tìm hiểu thì tôi thấy có một hướng dẫn xóa hàng loạt các tin nhắn sử dụng code Python tại https://github.com/kfei/slack-cleaner.

Tôi không muốn cài thêm Python trên Windows vì thực sự không thường xuyên sử dụng nó. Ở đây tôi chọn thực hiện trên VPS tôi mua từ lúc trước tại digitalocean. Bạn có thể đăng kí ở link ref của tôi để được tặng thêm 10USD nếu cũng sử dụng VPS tại digitalocean như tôi nhé.

Có thể tóm tắt thực hiện xóa tin nhắn trong một kênh ở Slack tôi đã làm như sau:

 1. Tạo một Droplet Ubuntu ở digitalocean.com
 2. Cài đặt Python
 3. Cài đặt slack-cleaner
 4. Lấy TOKEN ở Slack để chạy lệnh
 5. Chạy lệnh và thực hiện xóa

Tạo Droplet

Việc tạo một droplet ở digitalocean.com khá dễ dàng tôi không hướng dẫn chi tiết ở đây. Nhớ chọn ở bước này hệ điều hành là Ubuntu nhé. Tôi chọn gói rẻ nhất :) 5USD/tháng Cài đặt Python

Bạn sử dụng lệnh bên dưới để xem phiên bản Python nào hiện có trong cho Ubuntu

  apt-cache search python | egrep "^python2.[0-9] " --color

Sử dụng câu lệnh dưới để cài đặt Python ver 2.x

  sudo apt-get install python2.6

Để cài Python ver 3.x thì bạn sử dụng câu lệnh sau

  sudo apt-get install python3.1

Kiểm tra version Python đã được cài đặt

  python --version

**

Cài đặt slack-cleaner

**

Bạn chạy lệnh update trước để tránh lỗi trong quá trình cài đặt

apt-get update

Sau đó

  pip install slack-cleaner

**

Lấy TOKEN


Xong xuôi ta lấy TOKEN ở Slack như các bước bên dưới

xóa tin nhắn trong Slack

Lấy Token trong Slack

[](https://sites.google.com/site/onlinekiemcom/online/bai-viet/slackxoahangloattinnhantrongkenh/S3.png?attredirects=0) [](https://sites.google.com/site/onlinekiemcom/online/bai-viet/slackxoahangloattinnhantrongkenh/S3.png?attredirects=0)![Lấy TOKEN trong Slack](https://sites.google.com/site/onlinekiemcom/_/rsrc/1468859169717/online/bai-viet/slackxoahangloattinnhantrongkenh/S3.png)

Chạy lệnh

Sau khi đã cài đặt và lấy TOKEN thì ta có thể thực hiện chạy lệnh để xóa các tin nhắn trong kênh

  # Delete all messages from a channel
  slack-cleaner --token=<TOKEN> --message --channel general

  # Delete all messages from a private group
  slack-cleaner --token=<TOKEN> --message --group hr

  # Delete all messages from a direct message channel
  slack-cleaner --token=<TOKEN> --message --direct sherry

  # Delete all messages from certain user
  slack-cleaner --token=<TOKEN> --message --channel gossip --user johndoe

  # Delete all messages from bots (especially flooding CI updates)
  slack-cleaner --token=<TOKEN> --message --channel auto-build --bot

  # Delete all messages older than 2015/09/19
  slack-cleaner --token=<TOKEN> --message --channel general --before 20150919

  # Always have a look at help message
  slack-cleaner --help

**Lưu ý: **Các lệnh trên chưa xóa tin trong Slack. Bạn phải thêm cuối câu lệnh chữ –perform nữa thì nó mới thực thi

Thuc thi xoa hang loat tin nhan trong Slack

**Bonus **

Vì thời gian để xóa cả nghìn tin nhắn là khá lâu nên bạn có thể tắt Putty mà lệnh vẫn chạy thì làm như sau**

**

  ^Z 
  bg %1 
  disown -h %1

Tôi chôm những lệnh đó ở đây**

**

Ngồi chờ tí xíu và đợi thành quả thôi. **

**

Thật tuyệt phải không nào. Nếu bạn đồng ý như vậy thì đăng kí VPS qua link ref của tôi nhé :D **