Linux căn bản

Tôi không phải là chuyên gia unix, cũng không học chuyên ngành CNTT. Tôi tìm đến với Linux bởi vì … lỡ mua một cái VPS linux và phải tự quản lý nó. Trong lúc tự tìm hiểu Linux để quản lý VPS, tôi thấy thật khó tiếp cận nếu mình không hiểu căn bản về Linux. Do đó tôi quyết định tìm kiếm những bài học Linux căn bản nhất. Trên mạng có nhiều bài viết về Linux nhưng viết một cách rời rạc và có những phần khá chuyên sâu. Những bài học Linux bên dưới là căn bản và khá hay. Tôi muốn chia sẻ nó với bạn. Nếu bạn bắt đầu đến với Linux dạng a ma tơ như tôi thì tôi nghĩ những bài Linux bên dưới là bổ ích.

Những bài học cơ bản này cung cấp cho bạn một nền tảng Linux vững chắc bằng cách sử dụng dòng lệnh.

Bạn chỉ cần một chương trình SSH như Putty và một VPS miễn phí để có thể thực hành. Hoặc nếu bạn xài Windows 10 thì có thể cài Linux bash ở trên Windows và bắt đầu gõ lệnh

Cập nhật dần dần :)…..

Tổng hợp và lược dịch từ:

https://ryanstutorials.net/linuxtutorial/