Kích hoạt curl trong php

bài viết trước, tôi đã viết cách cài đặt một webserver trên một VPS có cấu hình rất thấp để chạy được site Wordpress buôn bán của tôi. Tôi đã cố gắng đọc trên mạng và tự tay cài những phần tối thiểu nhất để có thể chạy được một website. Và tôi thấy nó làm việc rất tốt và đủ cho nhu cầu hiện tại.

Mặc dù đã dùng plugin Duplicator để thỉnh thoảng sao lưu cho Wordpress nhưng tôi vẫn thấy nó hơi bất tiện trong việc sao lưu vì công việc chính của plug-in đó là dùng để chuyển site Wordpress từ local host lên host hoặc chuyển từ host này sang host khác. Cũng phải nói thêm rằng tôi có ý định nghiêm túc và lâu dài để xây dựng site buôn bán đó nên theme wordpress tôi đã mua theme Schema từ Mythemeshop trong một đợt giảm giá :). Để cho đồng bộ từ trong nhà ra ngoài ngõ, tôi chọn một plugin back up cũng của Mythemeshop có tên là My [WP backup pro](), nó được đánh giá khá cao. Sau khi cài xong và kích hoạt thì một cái lỗi chình ình làm tôi chán nản :(. Nó đòi phải có cURL thì mới chạy được.

Theo thói quen trước khi cài đặt một gói tôi gõ lệnh

    sudo apt-get update

Tôi bắt buộc phải cài thêm cURL để chạy plugin đó

    sudo apt-get install php5-curl   

Nhân tiện tôi thấy một cái link hay hay liệt kê các extension cho LEMP server ghi ra đây để tiện tham khảo:

https://garage.godaddy.com/tech/config/install-lemp-stack-ubuntu-14-04/ hoặc http://www.evernote.com/l/AJQ-Tv9twDpDw7mEV2MhEx6eG12IrrK-4G8/

Sau khi cài đặt tôi khởi động lại nginx thì sự cố xảy ra :( báo fail mặc dù tôi đã thử những câu lệnh tôi biết. Không ăn thua, tôi tìm được câu trả lời trên google

    Q: When i do " sudo service nginx restart " , terminal says me: * Restarting nginx nginx [fail]


    A:` This error occurs when editing the nginx.conf something goes wrong and nginx can't restart. The `**`"nginx -t"`**` It is very useful to resolve these errors when you `**`edit nginx.conf`**`, `

Tôi tìm đến file nginx xóa nguyên khúc sau dòng báo lỗi và up lên host thì mọi thứ đã bình thường trở lại :) (tham khảo file đính kèm lỗi bên dưới)

kích hoạt cURL

Lỗi của tôi được mọi người giải thích ở trang sau (tôi vội nên chưa có thời gian nghiên cứu kĩ)

http://stackoverflow.com/questions/20392741/nginx-errorlocation-directive-is-not-allowed-here-in-etc-nginx-nginx-conf76

Tôi thử tìm cái dòng tôi bỏ đó có ý nghĩa như thế nào thì thấy được một link về cấu hình của file nginx tôi nghĩ là khá hay cho người amatuer như tôi

https://wordpress.org/support/topic/permalinks-nginx-not-working-help-required?replies=12