Hello world - dời site cá nhân

Ngày chính thức dời blog: 08 tháng 10 năm 2016.

Blog cũ để mốc meo. Tôi quyết định chuyển sang nền tảng khác. Trong quá trình tìm hiểu về site tĩnh thì ban đầu tôi định chọn Jekyll cho blog của mình. Nhưng Jekyll có khá nhiều nhược điểm trong đó có việc không chính thức hỗ trợ trên Windows gây khó khăn cho tôi. Lang thang tìm đến một website so sánh các ưu nhược điểm của site tĩnh tôi thấy Hugo là phù hợp với nhu cầu của tôi

Checklist dời site - Chuyển các bài viết từ google site sang hugo site