Git, GitHub và cheat sheet

Chỉ với ba qui tắc này để làm chủ Git và GitHub

Qui tắc #1: Tạo một git repo cho mỗi dự án mới Qui tắc #2: Tạo một nhánh mới cho mỗi tính năng mới cần thử nghiệm Qui tắc #3: Sử dụng Pull Requests (PR) để ghép mã code vào nhánh Master (nhánh chính)

Thậm chí nếu bạn đang làm một dự án nhỏ hoặc đơn giản, và thậm chí bạn đang làm một mình, theo những qui tắc đó mỗi khi bạn code sẽ tạo cho bạn thuần thục Git và GitHub rất nhanh chóng.

Bây giờ đi sâu vào những qui tắc để hiểu bạn phải làm gì và tại sao mỗi qui tắc là quan trọng.

Qui tắc #1: Tạo một git repo cho mỗi dự án mới Qui tắc đầu tiên này trông rất hiển nhiên, nhưng tạo một thói quen về nó rất là quan trọng. Mỗi khi bạn bắt đầu làm việc về một thứ gì đó mới-hồ sơ cá nhân, một dự án học hỏi, một giải pháp thử thách code, và v.v.. bạn nên tạo mới một git repo và đẩy (push) nó lên GitHub

Qui tắc #2: Tạo một nhánh mới cho mỗi tính năng mới cần thử nghiệm

Giả sử bạn đang làm việc về hồ sơ của bạn và bạn muốn xây dựng một phần mới là “contact me” chẳng hạn. Tạo một nhánh chuyên biệt cho tính năng mới này, đặt cho nó một tên có ý nghĩa (ví dụ contact-me-section), và commit tất cả mã code lên nhánh riêng đó.

Qui tắc #3: Sử dụng Pull Requests (PR) để ghép mã code vào nhánh Master (nhánh chính)

Mỗi repo bắt đầu với một nhánh chính theo mặc định. Bạn không bao giờ nên đẩy những thay đổi trực tiếp lên nhánh chính. Thay vào đó bạn nên sử dụng tính năng nhánh như đã nói ở trên, và mở một PR mới để ghép mã code của nhánh tính năng với mã code của nhánh chính.

Trong công việc thực tế, một ai đó sẽ xem xét PR của bạn và đánh giá code trước khi chấp thuận nó. GitHub thậm chí sẽ chạy những kiểm tra tự động mã code của bạn và sẽ cho bạn biết nếu có vấn đề với nó hay không. Bạn cũng sẽ được thông báo nếu có bất kì xung đột ghép nào giữa mã code của bạn và mã code trong nhánh chính. Điều này có thể xảy ra, ví dụ nếu lập trình viên khác đã đẩy một thay đổi lên nhánh chính (master) mà ảnh hưởng đến một file của bạn cũng đang chỉnh sửa.

Sau khi code của bạn đã được xem xét, kiểm thử và chấp thuận, người duyệt sẽ sẽ đồng ý cho bạn ghép mã PR, hoặc họ sẽ ghép trực tiếp PR của bạn

Nguồn: https://medium.freecodecamp.org/follow-these-simple-rules-and-youll-become-a-git-and-github-master-e1045057468f


Trong quá trình tìm hiểu về git tôi phát hiện một cheat sheet khá hay, hữu ích.

Các bạn có thể tải ở link bên dưới

Download: https://keybase.pub/magicstone1412/06_Web/onlinekiemcom/git_cheat_sheet.pdf