About & Resources

Tôi không phải là dân IT mà chỉ là người thích tìm tòi những thứ liên quan đến máy tính mà có thể giúp công việc hằng ngày được tốt hơn. Những bài viết tôi viết khá rời rạc, có lúc được viết vội, vì vậy nếu bạn quan tâm sâu hơn đến bài viết có thể email cho tôi viết rõ hơn hoặc tham gia nhóm thảo luận Telegram.

Cấu trúc của site được tôi chia thành những mục như sau:

  • Online: gồm những bài viết về kiến thức internet, VPN, mạng …
  • Kiếm cơm: gồm những bài viết tựu trung lại có thể giúp tôi kiếm được tiền, online cũng như offline….
  • English: là những bài viết về anh văn, một kĩ năng không thể thiếu trong cuộc sống…
  • Tech: gồm những bài viết về máy tính, Windows, Linux, VPS mà tôi đọc và trải nghiệm
  • About & Resources: là trang bạn đang đọc :D ..

Trong quá trình online tôi hay sử dụng những công cụ để hỗ trợ, phần này tôi viết ra đây để thuận tiện cho việc truy cập trong lúc online.

  • Các trang tìm sách:

http://gen.lib.rus.ec/ | http://libgen.io/

https://b-ok.org

  • Keybase cá nhân

https://keybase.io/magicstone1412

https://keybase.pub/magicstone1412/

https://www.freshworks.com/

Slugify

https://blog.tersmitten.nl/slugify/

  • Theo dõi đơn hàng từ nước ngoài

https://www.17track.net/en

Các bài viết về Linux

https://www.tecmint.com/linux-networking-commands/

Torrents

https://www.cgpeers.com/torrents.php

http://en.btbit.org/

Kiểm tra nút skywire

https://skywirenc.com/?key_list=02b1a489bf58e1f0825b333e7f00b88e7e8d5574c1864dd986a019178db572562b%2C%0D%0A02df3a5e0eccd769fa0a41587a1309d06807cbae3d7c3814532ff3fabe17322829%2C%0D%0A0294f4cf70b890b6f4ff10a9312077dac731fec564d16690204858cfc29b6452c3%2C%0D%0A033e1338b89fd87d4209fe3486207e50c956dc0861bf39c57a3f12499cdfb0442e%2C%0D%0A033565f70e5cfc56fc39c558bb9230fa3fa43c8d028d0db69a6bca8751bdf861d9%2C%0D%0A02b5075cb6c94a1d984d57f39d3e372fb575abcfa8fc8e6acd4500f367f5ca0ce8%2C%0D%0A02894b3a357589a5b1118e03b83551bc291203ba9ad6b384ce5eef4228b3f32f8e%2C%0D%0A03608af2afd921563da6e1e314d3d7ebffa6e78935b7bef169d480a5720ec0100a%0D%0A